TADİLAT

Tadilat ev veya işyerlerinde öncelerden kullanılmış veya kullanılma ömrünü yitirmiş yapı malzemelerinin yenileme, bakım onarım işlerinin tümünü kapsamaktadır. Tadilat, dekarasyona göre biraz daha maliyeti düşük işlerdir ve iyileştirmekten ziyade onarma işidir.